Съдържание:
1. Общ преглед (Overview)
2. Геймплей и история (от CS Beta до CS 1.4)

https://i.imgur.com/XG7tYag.png
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1. Общ преглед (Overview)

Заложникът е вид NPC [i](Non-Player Character) в CS сериите. Те са целта в hostage rescue мода. Контра-терористите трябва да ги спасят, завежйдаки ги до зоната за спасяване на заложници (hostage rescue zone) или да елиминират терористите, а терористите, от своя страна, трябва да попречат на контра-терористите да спасят заложниците, като или елиминират контра-терористите, или като изтече времето (таймерът долу в средата стигне 00:00).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2. Геймплей и история (от CS Beta до CS 1.4)

Откакто hostage rescue е първият мод създаван някога за CS серията, заложниците са се появили още от Counter-Strike Beta. Първоначално тяхната роля е някакси различна. Въпреки че, все пак, контра-терористите трябва да ги спасят, победата в рунда не се определя от това. Всъщност, до Beta 4.0 версия, заложниците не са били нищо повече от средство за печелене на пари в края на всеки рунд, ако отборът, спечелил бонуси, спечели рунда, елиминирайки противниковия отбор.

Заложниците не са били спасени автоматично, което изисква въвеждане от потребителя, след като достигнат точката си на спаун, тъй като отделни зони за спасяване на заложници не са били приложени до Beta 2.0. Дори тогава интерфейсът не показваше, че играчът е в зона за спасяване на заложници, което затруднява разбирането кога могат да бъдат спасени заложниците. Може би като артефакт от липсата на отделни зони, картите, в които липсват такива зони, спаунът на контра-терористите ще го замести като hostage rescue zone.

Първоначално намирането на пътя на заложниците също беше значително по-лошо и заложниците често засядаха в стени, врати или повърхности. Въпреки това, може би, за да компенсират лошата навигация, заложниците имаха способността да мащабират стени, за да следват играча. Заложниците също можеха да бъдат премествани от терористите и да бъдат ползвани като щитове от месо, когато е необходимо. Те, също, можеха да се движат наоколо, просто като се върви срещу тях.
Beta 3.0 версията отбеляза значителни подобрения при намирането пътя на заложниците.

Геймплеят беше преразгледан в Beta 4.0. Заложниците станаха нещо повече от обикновена монета и станаха ключът на hostage rescue мода, който познаваме днес. 50% от заложниците трябваше да бъдат спасени от контра-терористите, за да осигурят своята победа, в противен случай победителят в рунда ще бъде определен или чрез елиминация на противниковия отбор, или като изтече времето, което в повечето случаи би довело до победа на терористите.

Beta 5.0 би довела до спасяването на всеки заложник, влизащ в контакт със зоната за спасяване на заложници, като вече не се изисква въвеждане от контра-терорист. Заложниците, също, получиха нови модели, тъй като до преди това всички заложници използваха повторно модела на учените от Half-Life или модела G-Man.

Beta 6.0 най-накрая въведе наказание kick за убиване на заложниците, тъй като това беше обичайна практика на терористите, въпреки наличието на парична санкция, така че резултатът от рунда да се определя единствено чрез елиминация.

Пълното издание на Counter-Strike запази повечето основни промени, внесени в хода на бета-версията. Заложниците се държат в базата на терористите и трябва да бъдат спасени от контра-терористите, като бъдат заведени до зона за спасяване на заложници. От контра-терористите се изисква или да елиминират целия противников отбор, или да спасят ВСИЧКИ заложници, преди да изтече времето (или поне половината заложници, ако някои умрат). Всеки друг сценарий води до победа на терористите.

В Counter-Strike 1.4 бяха внедрени няколко промени в изкуствения интелект (AI(Arificial Intelligence)) на заложниците. Първо, заложниците спират да следват играча, ако той е твърде далеч от тяхната позиция, за разлика от предишни версии, когато заложниците ще се опитват да го следват, дори от много далечни разстояния. Основният начин, по който следват играча, също беше направен по-реалистичен и плавен, което включваше премахване способността на заложниците да мащабират стени. И накрая, от тази версия, терористите вече не могат да се приближават и да накарат заложниците да ги следват.

Източник на информация за цялата статия