http://sd.uploads.ru/t/3XljO.png

Knife Models
http://s9.uploads.ru/t/uEitT.jpghttp://s7.uploads.ru/t/EnTh8.png

☄Описание
Плъгинът добавя меню, от което можете да изберете различни скинове на ножа. Плъгинът разполага и с API, което позволява към ножовете да се добавят специални екстри, като на пример добре познатите умения (skills/abilities).

☄ Команди
/knife -- отваря менюто за ножове
crxknives_select <id на ножа> -- директно избиране на дадения нож

☄ Настройки

km_open_at_spawn -- дали менюто да се отваря при прераждане, ако играчът не е избрал нож (менюто няма да се отвори за тези играчи, които нямат достъп до нито един нож от менюто, заради флаговете им)
km_save_choice -- дали избраният нож да се запазва по SteamID след излизане от съръвра
km_only_dead -- ако е сложено на "1", играчите ще могат да променят ножа си само когато са мъртви
km_select_message -- дали да се показва съобщение при избиране на нож (полезно е да изключите опцията, в случай, че искате да добавите различно съобщение за всеки нож. Примерно - ако искате да сложите описание за уменията на ножовете)
km_knife_only_skills -- тази настройка няма никакъв ефект в самия плъгин, целта ѝ е да се ползва от страна на съб-плъгини за умения - определя дали уменията ще са активни само докато играчът държи ножа (1), или пък ще са активни за всяко оръжие (0)
km_admin_bypass -- ако е сложено на "1", плъгинът ще игнорира изискванията за XP и LEVEL ако ножът има зададено настройка FLAG и играчът има въпросния флаг

☄ Добавяне на ножове
Ножовете се добавят във файла configs/KnifeModels.ini, като на нов ред сложите името на ножа в квадратни скоби, примерно [Cool Knife].
Под този ред можете да добавяте настройките за самия нож, като следните са достъпни по подразбиране:
V_MODEL -- пътя към v_ модела за ножа
P_MODEL -- пътя към p_ модела за ножа
FLAG -- администраторски флаг за достъп
DEPLOY_SOUND -- звук при взимане на ножа в ръцете
HIT_SOUND -- звук при ударяне играч с ножа
HITWALL_SOUND -- звук при ударяне стена с ножа
SLASH_SOUND -- звук при замахване с ножа
STAB_SOUND -- звук при ударяне играч с ножа с десния бутон от мишката
SELECT_SOUND -- звук при избиране на ножа
SELECT_MESSAGE -- съобщение в чата при избиране на ножа (можете да добавите повече такива настройки, в случай, че искате да се изпише повече от едно съобщение)

Имайте предвид, че нито една настройка не е задължителна.
Ето примерен нож с всички добавени настройки:

Код:
[Crom Knife]
V_MODEL = models/crom_knife/v_crom_knife.mdl
P_MODEL = models/crom_knife/p_crom_knife.mdl
FLAG = b
DEPLOY_SOUND = crom_knife/knife_deploy1.wav
HIT_SOUND = crom_knife/knife_hit1.wav
HITWALL_SOUND = crom_knife/knife_hitwall1.wav
SLASH_SOUND = crom_knife/knife_slash1.wav
STAB_SOUND = crom_knife/knife_stab.wav
SELECT_SOUND = crom_knife/knife_select.wav
SELECT_MESSAGE = You have &x03selected &x01the knife &x04Crom Knife
LEVEL = 15
SHOW_RANK = 1
XP = 3000

☄ Допълнителна информация и линк за теглене
http://sh.uploads.ru/t/4sjEI.png
https://dox.abv.bg/download?id=b426d03ffd