Версия: v2.1
Автор: Hyperion
Категория: Забавни
Модификация: Counter-Strike 1.6

☄ Описание
С този плъгин играчите може да получат безплатни ВИП флагове при достигане на определен брой убийства.
☄ Команди
/becomevip, /kills -- показва колко убийства имате
becomevip_give_kills <nick|#userid> <kills> -- дава убийства на играча
becomevip_reset_kills <nick|#userid> -- ресетира убийствата на играча

☄ Настройки
Настройките се намират във файла configs/BecomeVIP.ini.
PLUGIN_PREFIX -- префикс за чат съобщенията
SAVE_TYPE -- начин на запазване на убийствата (0 = ник; 1 = IP; 2 = SteamID)
KILLS_NEEDED -- нужният брой убийства за получаване ВИП флагове
VIP_FLAGS -- ВИП флаговете които играчите получават при достигане на нужния брой убийства
CHECK_KILLS_COMMANDS -- команди с които можете да видите колко убийства имате
VAULT_FILE -- файлът в който се запазват убийствата - променете името за да рестартирате всичко
VIP_SUCCESS_MESSAGE -- кой ще вижда съобщението в чата когато играч получи ВИП флаговете (0 = никой; 1 = само играчът; 2 = всички)
HUD_MESSAGE_ENABLED -- дали HUD съобщението при прераждане да е включено
HUD_MESSAGE_COLOR -- цвят на HUD съобщението
HUD_MESSAGE_POSITION -- позиция на HUD съобщението
HUD_MESSAGE_DURATION -- времетраене на HUD съобщението
HUD_MESSAGE_EFFECTS -- ефекти на HUD съобщението

☄ Снимки
https://forumupload.ru/uploads/001a/8b/41/2/t31039.jpg
https://forumupload.ru/uploads/001a/8b/41/2/t32641.jpg
https://forumupload.ru/uploads/001a/8b/41/2/t79314.jpg

☄ Допълнителна информация и линк за теглене
https://www.mediafire.com/file/8wkuwcky … P.rar/file