Правила за играчите!
Правило №1: ЗАБРАНЕНО е всякакъв вид обиждане или заяждане! (Играчът бива предупреден и ако продължава, се наказва с gag/ban)
Правило №2: ЗАБРАНЕНО е използването на помощни средства! (Наказанието е ban от 1 ден до 1 седмица, без предупреждение!)
Правило №3: ЗАБРАНЕНИ са рекламите и рекламните никове! (Наказанието е gag)
Правило №4: ЗАБРАНЕНО е спаменето и пускането на музика по микрофона! (Играчът бива предупреден и ако продължава, се наказва с gag/ban!)
Правило №5: ЗАБРАНЕНО е да играете със Software Mode! (Наказанието е ban без предупреждение!)
Правило №6: ЗАБРАНЕНО е използването на nick-ове, наподобяващи тези на администраторските или цялостното им копиране, но само в сървъра, където са админи! (Играчът бива предупреден да смени nickname-а, ако не го направи, наказанието е ban!)
Правило №7: ЗАБРАНЕН е "teamflash" (Играчът бива предупреден и при повторно нарушение, бива наказан с ban за 5 мин!)
Правило №8: ЗАБРАНЕНО е оставането afk по време на игра! Ако ще сте afk за малко, преминете Spectator (Стига отсъствието Ви наистина да е краткосрочно!)
* Срокът на бан при нарушение на правилата е по усмотрение на админа! Ако мислите, че някой от админите Ви е наказал несправедливо, можете да пуснете оплакване във форума, като предоставите някакъв вид доказателство, за предпочитане демо от въпросната случка. Не се опитвайте да измамите, защото банът Ви ще бъде удължен!

Rules for the players!

Rule №1: NEVER any kind of insulting or nagging! (Players are warned and punished if it continues with gag / ban)
Rule №2: Do not use aids! (Punishment was ban from 1 day to 1 week without warning)
Rule №3: Prohibited advertising and promotional nicknames! (Punishment is gag)
Rule №4: NEVER spamming and introduction music microphone! (The player is warned and if it continues to be punished gag / ban)
Rule №5: It is forbidden to play with Software Mode! (Punishment was ban without warning)
Rule №6: Do not use nicknames, like those of the administrator or their overall copy, but only on the server where admins! (Players are warned to change nick if not it is punishment ban!)
Rule №7: "Teamflash" is forbidden (Players are warned and repeated offense punished with a ban for 5 minutes.)
Rule №8: NEVER stay afk during the game! If you are afk for a while, go spectator (Provided your absence is really short!)
* The term of the ban in violation of the rules is at the discretion of the admin! If you think one of your admins punished unfairly, you can drop a complaint in the forum by providing a demo/picture of that incident. Do not attempt to fraud because the ban will be extended !!

Правила на админите !
1. Забранено е да се слейва, слапва, киква, гагва или банва без основателна причина.
2. Забранено е спаменето на HUD съобщения.
3. Забранено е да давате паролата си, на когото и да било.
4. Забранено е да заплашвате играчи с бан, без основателна причина.
5. Забранено е да се маха бан без основателна причина.
6. Забранено е админ да банва админ без основателна причина

Налагане на наказания:
1. За всякакъв вид хакове - Бан завинаги!
2. За обиди, заяждане, псувни и т.н. - Гаг до 60 минути!
3. За подсказване - Бан до 3 часа!
4. За рекламиране на други сървъри - Гаг до 120 минути!
5. За използването на ник, близък до този на администратор - бан до 60 минути!
6. За бан на администратор - отнемане на правата!